تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
حدیث - گرایش کلام 
دانشگاه قران و حدیث قم 
 
خارج