نرم افزار فیش نگار؛ بایسته ها و کاستی ها
54 بازدید
محل نشر: فصلنامه ره آورد نور شماره 27
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/8/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نرم افزار فیش نگار از جمله برنامه هایی است که توسط مؤسسه خدمات کامپیوتری نور و با هدف کمک به پژوهشگران در امر فیش برداری تهیه و تولید شده است. این مقاله در صدد نقد و بررسی امکانات و قابلیت‏های مختلف این نرم‏افزار است.